Thomas Laudal
© Asbjørn Jensen/UiS

Thomas Laudal

Thomas Laudal er førsteamanuensis ved Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger. Han er cand.polit. fra Universitetet i Oslo og har en ph.d. innen endringsledelse med vekt på bedrifters samfunnsansvar fra Universitetet i Stavanger. Hans spesialfelt er institusjonelle analyser og bedrifters samfunnsansvar. Laudal har mange års erfaring fra Nærings- og handelsdepartementet, Statskonsult (nå Difi), petroleumsbransjen og fra IRIS som oppdragsforsker. Hans publikasjoner handler om organisasjonsendringer, om drivkreftene for bærekraftige virksomheter og om samspillet mellom politisk styring og markedsstyring.

Strategisk HRM 1

Ledelse, organisasjon, strategi og regulering
Aslaug Mikkelsen og Thomas Laudal (red.)
Utgivelsesår: 2016

Strategisk HRM 2

HMS, etikk og internasjonale perspektiver
Aslaug Mikkelsen og Thomas Laudal (red.)
Utgivelsesår: 2016

Etikk for beslutningstakere

Siri Granum Carson, Norunn Kosberg, Tom Skauge og Thomas Laudal
Utgivelsesår: 2015

CSR and Beyond

A Nordic Perspective
Atle Midttun (red.)
Utgivelsesår: 2013