Anders Løvlie

Anders Løvlie

Anders Løvlie er advokat (H), tidligere universitetsstipendiat ved Institutt for offentlig rett, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. For tiden sekretær for Tilregnelighetsutvalget.

Rettssikker radikaler. Festskrift til Ståle Eskeland 70 år

Alf Petter Høgberg, Trond Eirik Schea og Runar Torgersen (red.)
Utgivelsesår: 2013