Henriette N. Tøssebro

Henriette N. Tøssebro

Henriette Nilsson Tøssebro er jusstudent ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Hun har tidligere jobbet i Jussbuss og har praksis fra Oslo tingrett.

Rettssikker radikaler. Festskrift til Ståle Eskeland 70 år

Alf Petter Høgberg, Trond Eirik Schea og Runar Torgersen (red.)
Utgivelsesår: 2013