Yngvil Grøvdal

Yngvil Grøvdal

Yngvil Grøvdal er forsker II ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).

Vold mot kvinner

Kjersti Narud (red.)
Utgivelsesår: 2014