Tove Smaadahl

Tove Smaadahl

Tove Smaadahl er daglig leder ved Krisesentersekretariatet. Hun var medlem av det regjeringsoppnevnte Kvinnevoldsutvalget, som i 2003 la fram innstillingen NOU 2003:31 Retten til et liv uten vold.

Vold mot kvinner

Kjersti Narud (red.)
Utgivelsesår: 2014