Marie Flem Sørbø

Marie Flem Sørbø

Marie Flem Sørbø er lege ved overgrepsmottaket i Ålesund og ved avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Ålesund sjukehus. Hun er stipendiat ved Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU.

Vold mot kvinner

Kjersti Narud (red.)
Utgivelsesår: 2014