Kjersti Alsaker

Kjersti Alsaker

Kjersti Alsaker er førsteamanuensis ved Høgskolen i Bergen, Institutt for sosialfag og vernepleie, og er også leder for forskningsgruppen i psykisk helse og rus ved høgskolen. Alsaker har forsket på partnervold mot kvinner i en årrekke. Hun har en bistilling ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, der hun arbeider med fagutvikling, kompetanseheving og forskning innenfor feltet vold i nære relasjoner.

Krevende livserfaringer og psykisk helse

Kjell Underlid, Kari Dyregrov og Frode Thuen (red.)
Utgivelsesår: 2016

Vold mot kvinner

Kjersti Narud (red.)
Utgivelsesår: 2014