Jim Aage Nøttestad

Jim Aage Nøttestad

Jim Aage Nøttestad er spesialist i klinisk psykologi. Han er seniorforsker ved St. Olavs Hospital, Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri ved avdeling Brøset, og førsteamanuensis II ved Psykologisk institutt, NTNU.

Vold mot kvinner

Kjersti Narud (red.)
Utgivelsesår: 2014