Jørn Øyrehagen Sunde

Jørn Øyrehagen Sunde

Professor i rettshistorie, Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen. Han er leder for forskergruppa for rettskultur og forskningsleder ved museet Baroniet i Rosendal. Han publiserte Speculum legal og Den juridiske komedien i 2005 og 2007. I tidsrommet 2006 til 2014 har han redigert Rettstekster i mellomalderen, Dekalogen, Rendezvous og European Legal Cultures og Constitutionalism before 1789.

De Castbergske barnelover 1915-2015

Geir Kjell Andersland (red.)
Utgivelsesår: 2015

De Castbergske barnelover 1915-2015

Geir Kjell Andersland (red.)
Utgivelsesår: 2015

Samfunnsutvikling og arverettslige utfordringer

Thomas Eeg (red.)
Utgivelsesår: 2013