Pekka Tuunainen

Pekka Tuunainen

Pekka Tuunainen arbetar som doktorand vid Helsingfors universitets juridiska fakultet. Han skriver på en doktorsavhandling om användningen av egendom som en arvinge får i arv eller testament till betalning av arvingens egna skulder. Pekka Tuunainen anlitas ofta som sakkunnig i rättsliga frågor som gäller exekution och familjeförmögenhet.

Samfunnsutvikling og arverettslige utfordringer

Thomas Eeg (red.)
Utgivelsesår: 2013