Anna Singer

Anna Singer

Anna Singer är professor i civilrätt, särskilt familjerätt, vid juridiska fakulteten, Uppsala universitet. Hennes forskning är inriktad på barns rätt i familj och samhälle samt arvsrättsliga frågor. Hon har bl.a. skrivit en lärobok i arvsrätt och är ledare för en familjerättslig forskningsmiljö vid juridiska institutionen i Uppsala.

Samfunnsutvikling og arverettslige utfordringer

Thomas Eeg (red.)
Utgivelsesår: 2013