Vegard Skogen

Vegard Skogen

Vegard Skogen, dr.med., er seksjonsleder og overlege ved Infeksjonsmedisinsk seksjon, Medisinsk klinikk, Universitetssykehuset i Nord-Norge. I tillegg er han førsteamanuensis ved Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø. Skogen er spesialist i både medisinsk mikrobiologi, indremedisin og infeksjonssykdommer.

Psykiske reaksjoner ved somatisk sykdom

Symptomer, diagnostikk og behandling
Alv A. Dahl, Trond F. Aarre og Jon Håvard Loge (red.)
Utgivelsesår: 2014