Trond H. Diseth

Trond H. Diseth

Trond H. Diseth, professor dr.med., er spesialist i barne- og ungdomspsykiatri og avdelingsoverlege ved Kvinne- og barneklinikken, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet.

Psykiske reaksjoner ved somatisk sykdom

Symptomer, diagnostikk og behandling
Alv A. Dahl, Trond F. Aarre og Jon Håvard Loge (red.)
Utgivelsesår: 2014