Tine Nordgreen

Tine Nordgreen

Tine Nordgreen, ph.d., er spesialist i psykologi. Hun er prosjektleder i eMeistring i Helse Bergen HF og førsteamanuensis ved Universitet i Bergen.

Psykiske reaksjoner ved somatisk sykdom

Symptomer, diagnostikk og behandling
Alv A. Dahl, Trond F. Aarre og Jon Håvard Loge (red.)
Utgivelsesår: 2014