Thomas Small

Thomas Small

Thomas Small er spesialist i psykiatri. Han er enhetsleder og seksjonsoverlege ved psykiatrisk konsultasjon/liaison-enhet, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål og Aker.

Psykiske reaksjoner ved somatisk sykdom

Symptomer, diagnostikk og behandling
Alv A. Dahl, Trond F. Aarre og Jon Håvard Loge (red.)
Utgivelsesår: 2014