Suraj B. Thapa

Suraj B. Thapa

Suraj B. Thapa, ph.d. og master of philosophy in economics, er spesialist i psykiatri og internasjonal helse. Thapa er overlege ved Søndre Oslo DPS, Oslo Universitetssykehus HF.

Psykiske reaksjoner ved somatisk sykdom

Symptomer, diagnostikk og behandling
Alv A. Dahl, Trond F. Aarre og Jon Håvard Loge (red.)
Utgivelsesår: 2014