Stein Frostad

Stein Frostad

Stein Frostad, dr.med., er seksjonsoverlege ved Seksjon for spiseforstyrrelser, Klinikk for psykosomatisk medisin, Haukeland Universitetssjukehus, Helse Bergen HF. Han er spesialist i indremedisin og endokrinologi.

Psykiske reaksjoner ved somatisk sykdom

Symptomer, diagnostikk og behandling
Alv A. Dahl, Trond F. Aarre og Jon Håvard Loge (red.)
Utgivelsesår: 2014