Nina Lang

Nina Lang

Nina Lang, cand.psychol., er enhetsleder ved Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken, Diakonhjemmet sykehus, Oslo. Hun er spesialist i klinisk familiepsykologi.

Psykiske reaksjoner ved somatisk sykdom

Symptomer, diagnostikk og behandling
Alv A. Dahl, Trond F. Aarre og Jon Håvard Loge (red.)
Utgivelsesår: 2014