Lars Lien

Lars Lien

Lars Lien, ph.d., er professor og leder for Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse og professor II ved Høgskolen i Hedmark. Han er spesialist både i samfunnsmedisin og i psykiatri.

Psykiske reaksjoner ved somatisk sykdom

Symptomer, diagnostikk og behandling
Alv A. Dahl, Trond F. Aarre og Jon Håvard Loge (red.)
Utgivelsesår: 2014