Ingrid Hyldmo

Ingrid Hyldmo

Ingrid Hyldmo, cand.psychol., er psykologspesialist ved Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken, Diakonhjemmet sykehus, Oslo. Hun har videreutdanning i familieterapi og kognitiv terapi og er spesialist i klinisk psykologi med fordypning i gerontopsykologi.

Psykiske reaksjoner ved somatisk sykdom

Symptomer, diagnostikk og behandling
Alv A. Dahl, Trond F. Aarre og Jon Håvard Loge (red.)
Utgivelsesår: 2014