Erik Bautz-Holter

Erik Bautz-Holter

Erik Bautz-Holter, professor emeritus, er spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering. Han er overlege ved Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål.

Psykiske reaksjoner ved somatisk sykdom

Symptomer, diagnostikk og behandling
Alv A. Dahl, Trond F. Aarre og Jon Håvard Loge (red.)
Utgivelsesår: 2014