Elin Fjerstad

Elin Fjerstad

Elin Fjerstad, cand.psychol., er psykologspesialist ved Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken / Nasjonal behandlingstjeneste i revmatologisk rehabilitering (NBRR), Diakonhjemmet sykehus. Hun er spesialist i klinisk psykologi med fordypning i barn og unge og har videreutdanning i kognitiv terapi.

Psykiske reaksjoner ved somatisk sykdom

Symptomer, diagnostikk og behandling
Alv A. Dahl, Trond F. Aarre og Jon Håvard Loge (red.)
Utgivelsesår: 2014