Arvid Heiberg

Arvid Heiberg

Arvid Heiberg er professor emeritus og overlege ved Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet. Han er spesialist i medisinsk genetikk og i indremedisin.

Psykiske reaksjoner ved somatisk sykdom

Symptomer, diagnostikk og behandling
Alv A. Dahl, Trond F. Aarre og Jon Håvard Loge (red.)
Utgivelsesår: 2014