Anette Hylen Ranhoff

Anette Hylen Ranhoff

Anette Hylen Ranhoff, dr.med., er professor i geriatri ved Universitetet i Bergen og overlege og forskningsleder for helsetjenester til eldre ved Medisinsk avdeling, Diakonhjemmet sykehus, Oslo. I tillegg er hun leder for Kavli forskningssenter for geriatri og demens, Haraldsplass sykehus, Bergen. Ranhoff er spesialist i geriatri og i indremedisin.

Psykiske reaksjoner ved somatisk sykdom

Symptomer, diagnostikk og behandling
Alv A. Dahl, Trond F. Aarre og Jon Håvard Loge (red.)
Utgivelsesår: 2014