Amund Gulsvik

Amund Gulsvik

Amund Gulsvik, professor emeritus, er leder av forskningsprogram i Forskningsrådet. Han er spesialist i lungesykdommer, hjertesykdommer og indremedisin.

Psykiske reaksjoner ved somatisk sykdom

Symptomer, diagnostikk og behandling
Alv A. Dahl, Trond F. Aarre og Jon Håvard Loge (red.)
Utgivelsesår: 2014