Asgjerd Litleré Moi

Asgjerd Litleré Moi

Asgjerd Litleré Moi er førsteamanuensis ved videreutdanningen i intensivsykepleie, Institutt for sykepleiefag, Høgskolen i Bergen, og spesialrådgiver for forskning ved Brannskadeavsnittet, Haukeland universitetssykehus. Moi er utdannet intensivsykepleier. Han har hovedfag og ph.d. i sykepleievitenskap fra Universitetet i Bergen.

Intensivsykepleie

Tove Gulbrandsen og Dag-Gunnar Stubberud (red.)
Utgivelsesår: 2015