Anne Mette Nygaard

Anne Mette Nygaard

Anne Mette Nygaard er høgskolelektor ved videreutdanningen i intensivsykepleie, Høgskolen i Østfold. Hun er utdannet intensivsykepleier og har master i klinisk sykepleievitenskap fra Høgskolen i Oslo.

Intensivsykepleie

Tove Gulbrandsen og Dag-Gunnar Stubberud (red.)
Utgivelsesår: 2015