Stig-Erik Jakobsen

Stig-Erik Jakobsen

Stig-Erik Jakobsen er professor i økonomisk geografi og leder for Senter for nyskaping ved Høgskolen i Bergen. Han har særlig forsket på regional næringsutvikling, innovasjon i næringslivet og innovasjonspolitikk.

Innovasjon - organisasjon, region, politikk

Birgit Abelsen, Arne Isaksen og Stig-Erik Jakobsen (red.)
Utgivelsesår: 2013