Birgit Abelsen

Birgit Abelsen

Birgit Abelsen er forskningsleder ved Nasjonalt senter for distriktsmedisin, og førsteamanuensis II ved Institutt for samfunnsmedisin ved UiT Norges arktiske universitet. Hun har tidligere arbeidet som høgskolelektor ved reiselivsutdanningen på Høgskolen i Finnmark og som seniorforsker og adm. direktør ved Norut Alta AS.

Innovativ og opplevelsesbasert verdiskaping i reiselivsnæringen

Øystein Jensen og Kåre Skallerud (red.)
Utgivelsesår: 2015

Innovasjon - organisasjon, region, politikk

Birgit Abelsen, Arne Isaksen og Stig-Erik Jakobsen (red.)
Utgivelsesår: 2013