Mirjam Harkestad Olsen

Mirjam Harkestad Olsen

Faglig inkludert?

Fortellinger fra elever med ulik måloppnåelse
Mirjam Harkestad Olsen, Alf Rune Planting Mathisen og Elisabeth Sjøblom

Sammen for elevers psykososiale miljø

Mirjam Harkestad Olsen og Rigmor Mikkelsen
Utgivelsesår: 2015

En inkluderende skole?

Mirjam Harkestad Olsen
Utgivelsesår: 2013