Gro-Anita Myklevold
© Fotograf: Henrik Bøhn

Gro-Anita Myklevold

Gro-Anita Myklevold er ansatt ved Høgskolen i Østfold og underviser på spesialområdene britisk litteratur, engelsk fagdidaktikk og klasseledelse. Hun har mange års undervisningserfaring fra videregående skole og forsker nå på klasseledelse og barne- og ungdomslitteratur.

Fremmedspråksdidaktikk

Camilla Bjørke, Magne Dypedahl og Gro-Anita Myklevold (red.)
Utgivelsesår: 2014