Tone Singstad

Tone Singstad

Tone Singstad er diabetessykepleier og seksjonsleder ved Akershus universitetssykehus HF, endokrinologisk poliklinikk for voksne. Hun er utdannet sykepleier, har videreutdanning i diabetessykepleie og er for tiden masterstudent i klinisk sykepleievitenskap ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun har tidligere vært ansatt som diabetessykepleier ved Aker universitetssykehus, avdeling for endokrinologi, der hun også har hatt fagutviklingsansvar.

Utøvelse av klinisk sykepleie

Sykepleieboken 3
Unni Knutstad (red.)
Utgivelsesår: 2013