Bodil Sekse
© Bodil Sekse

Bodil Sekse

Bodil Sekse er utdannet lektor i medier og kommunikasjon ved NTNU i Trondheim. Hun har arbeidet spesielt med kommunikasjon i ulike nettverk, og skrev i 2011 masteroppgave om organisasjonen Festival Voss, med fokus på nettverksbygging og kunnskapsdeling mellom festivaler.

Festival!

Mellom rølp, kultur og næring
Aksel Tjora (red.)
Utgivelsesår: 2013