Anne Wally Ryan
© Anne Wally Ryan

Anne Wally Ryan

Anne Wally Ryan er geograf og høgskolelektor ved Høgskolen i Nord-Trøndelag. Hun har nylig levert sin ph.d.-avhandling med tittelen «Festivallandskapet - en fenomenologisk inspirert studie av estetikk, festivaler og landskap» ved NTNU. Forskningsinteressen hennes er spesielt rettet mot opplevelsesrommet, og forståelsen av omgivelsenes betydning for opplevelsen.

Festival!

Mellom rølp, kultur og næring
Aksel Tjora (red.)
Utgivelsesår: 2013