Daniel Nordgård
© Foto: Geir Hammersmark

Daniel Nordgård

Daniel Nordgård (f.1975) jobber som forsker hos Agderforskning. Han er også tilknyttet Universitetet i Agder, hvor han fullfører en doktoravhandling om endringer i musikkbransjen. Nordgård har bakgrunn fra musikkfeltet og har hatt en rekke posisjoner som har gitt en bred erfaring fra sektoren. Han leder for tiden «Regjeringens utvalg for digitale utfordringer i musikkbransjen».

Festival!

Mellom rølp, kultur og næring
Aksel Tjora (red.)
Utgivelsesår: 2013