Andreas Hompland
© Andreas Hompland

Andreas Hompland

Andreas Hompland (f. 1946) er magister i sosiologi fra Universitetet i Oslo. Som forsker (Norges allmennvitenskapelige forskningsråd, NAVF) arbeidde han 1980–85 med et prosjekt om «bygdebyen og innflyttarplaga», samtidig som han var redaktør i tidsskriftet Plan og arbeid. Hompland har vært politisk journalist og kulturredaktør i Dagbladet og arbeider nå frilans som fagbokforfatter, spaltist, kåsør og forskingsformidler.

Gud og Mammon

Religion og næringsliv
Bjørg Seland (red.)
Utgivelsesår: 2014

Festival!

Mellom rølp, kultur og næring
Aksel Tjora (red.)
Utgivelsesår: 2013