Merete Berg

Merete Berg

Merete Berg er sosiolog utdannet fra Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), med fordypning innenfor kultur- og mediesosiologi og velferdssosiologi. Hennes faglige interesser er knyttet til sosial interaksjon innenfor kulturelle rammer.

Festival!

Mellom rølp, kultur og næring
Aksel Tjora (red.)
Utgivelsesår: 2013