Oddveig Storstad
© Foto: Norsk senter for bygdeforskning

Oddveig Storstad

Oddveig Storstad er dr.polit i sosiologi fra NTNU og arbeider som forsker ved Norsk institutt for bioøkonomi (hovedkontor i Oslo, avdeling i Trondheim). Hun har tidligere jobbet som researcher i Adresseavisen og som førsteamanuensis ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU. Storstad har forsket på ulike tema innenfor bygde- og kultursosiologien, er en aktiv foredragsholder, forfatter av en lang rekke kronikker og fast skribent i Adresseavisen.


Lokalsamfunnet i dag

Mariann Villa, Marit S. Haugen og Oddveig Storstad (red.)

Festival!

Mellom rølp, kultur og næring
Aksel Tjora (red.)
Utgivelsesår: 2013