Aksel Tjora
© Aksel Tjora

Aksel Tjora

Aksel Tjora er professor i sosiologi ved NTNU i Trondheim. Han arbeider med utvikling av interaksjonsteorier, ved studier av randsoner, mellom syk og frisk (innen helsesosiologi), mellom det private og det offentlige, mellom ulike former for sosialitet og fellesskap og mellom kreativitet og teknologi (f.eks. ved bruk av musikkteknologi). Han har publisert en rekke bøker og vitenskapelige artikler innenfor de nevnte områdene og underviser i hovedsak i forskningsmetode.

Festival!

Mellom rølp, kultur og næring
Aksel Tjora (red.)
Utgivelsesår: 2013