Inger Wistedt

Inger Wistedt

Inger Wistedt jobber ved Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik i Stockholm.

Matematikktalenter i skolen - hva med dem?

Grønmo, Jahr, Skogen og Wistedt
Utgivelsesår: 2014

Barns matematiske evner

- og hvordan de kan utvikles
Eva Pettersson og Inger Wistedt
Utgivelsesår: 2013