Sidsel Germeten

Sidsel Germeten

Sidsel Germeten er professor i pedagogikk på Høgskolen i Finnmark. Hun har arbeidet i mange år med forskning knyttet til barnehager, skoler og spesialundervisning og har publisert flere bøker, rapporter og artikler om disse temaene.

Barnevern i barnehage og skole

Møte mellom barn, foreldre og profesjoner
Sidsel Germeten og Evelyn Eriksen
Utgivelsesår: 2014

Barnevern i barnehage og skole

Møte mellom barn, foreldre og profesjoner
Evelyn Eriksen og Sidsel Germeten
Utgivelsesår: 2012