Eva Pettersson

Eva Pettersson

Eva Pettersson jobber ved Blekinge Tekniska Høgskola: Sektionen för ingenjörsvetenskap (ING).

Barns matematiske evner

- og hvordan de kan utvikles
Eva Pettersson og Inger Wistedt
Utgivelsesår: 2013