Frode Olav Haara
© Foto: Eirik S. Jenssen

Frode Olav Haara

Frode Haara er førsteamanuensis ved Høgskulen i Sogn og Fjorande. Han har skrevet doktoravhandling om bruk av praktiske aktiviteter i matematikkundervisning og artikler om matematikkdidaktiske emner. Han underviser i matematikk og matematikkdidaktikk i grunnskolelærerutdanningen og har tidligere arbeidet som lektor i grunnskolen og i videregående skole.

Grunnskolelærerutdanning gjennom pedagogisk entreprenørskap

Frode Olav Haara og Inger Karin Røe Ødegård (red.)
Utgivelsesår: 2015

Lærerutdanner i matematikk - mange forventninger

Frode Olav Haara
Utgivelsesår: 2014

Å lære å bli lærer

Lærerutdanning etter GLU-reformen
Gjert Langfeldt og Vegard Fusche Moe (red.)
Utgivelsesår: 2013