Sissel Lisa Storli

Sissel Lisa Storli

Sissel Lisa Storli er førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø og har bakgrunn som
intensivsykepleier. Hun har gjennom mange år vært opptatt av pasientperspektivet i
intensivsykepleien og deltok på nittitallet i de første utviklingsprosjektene med dagbøker til
pasienter. Hennes doktorgradsavhandling “Living with experiences and memories from
Intensive Care” (2007) utforsket kvalitativ pasienters erfaringer og minner fra intensivforløp.
Den bidro også med innsikt i betydning for pasient av dagbok og oppfølging i ettertid. Storli
har ledet arbeid med nasjonale anbefalinger for dagbokskriving, og også publisert på temaet
sammen med nordiske medforskere på området. Hun deltar nå i planlegging av nye studier
vedrørende oppfølging av både pasient og pårørende.

Nødvendige omveier

En vitenskapelig antologi til Kari Martinsens 70-årsdag
Herdis Alvsvåg, Ådel Bergland og Oddvar Førland (red.)
Utgivelsesår: 2013