Atle Ottesen Søvik

Atle Ottesen Søvik

Atle Ottesen Søvik (f. 1977) er førsteamanuensis i systematisk teologi ved Det teologiske Menighetsfakultet. Han har skrevet doktoravhandling om det ondes problem som ble publisert i 2011 med tittelen The Problem of Evil and the Power of God. Søvik har publisert en rekke artikler om temaer som det ondes problem, teologi og vitenskap, sannhet og bibelforståelse. Han er en etterspurt foredragsholder.

Eksisterer Gud?

En drøfting av argumenter for og mot
Atle Ottesen Søvik og Bjørn Are Davidsen
Utgivelsesår: 2014

Eksisterer Gud?

En drøfting av argumenter for og mot
Atle Ottesen Søvik og Bjørn Are Davidsen
Utgivelsesår: 2013