Kjell Harald Olsen

Kjell Harald Olsen

Kjell Harald Olsen (f.1949) er professor i samfunnssikkerhet ved SEROS ved UiS. Han har doktorgrad fra NTNU og har spesielt forsket innen fagområdet samfunnsplanlegging og sikkerhet. Planlegging- og beslutningsteori har vært sentral i hans forskning. Olsen har også gjort flere studier av forsøks- og reformvirksomhet i offentlig sektor. Han har gitt ut flere bøker og bokartikler innen dette området.

Perspektiver på samfunnssikkerhet

Engen, Kruke, Lindøe, Olsen, Olsen og Pettersen
Utgivelsesår: 2016