Preben Hempel Lindøe

Preben Hempel Lindøe

Preben. H. Lindøe (f. 1944) er professor emeritus ved UiS innenfor fagområdet samfunnssikkerhet. Han har doktorgrad fra NTNU (1992) om innføring av internkontrollreformen i landbasert virksomhet. I mange år har han arbeidet med teoretiske, metodiske og praktiske problemstillinger innenfor arbeidsliv, arbeidsmiljø, sikkerhetsregulering og sikkerhetsstyring. Han har skrevet en rekke bøker og artikler innenfor disse fagområdene.

Perspektiver på samfunnssikkerhet

Engen, Kruke, Lindøe, Olsen, Olsen og Pettersen
Utgivelsesår: 2016