John Hattie
© Andrew Stevenson

John Hattie

John Hattie er professor i pedagogikk og direktør for Visible Learning Labs ved University of Auckland, New Zealand.

Synlig læring - hvordan vi lærer

John Hattie og Gregory Yates
Utgivelsesår: 2014

Synlig læring

Et sammendrag av mer enn 800 metaanalyser av skoleprestasjoner
John Hattie
Utgivelsesår: 2013

Synlig læring for lærere

Maksimal effekt på læring
John Hattie
Utgivelsesår: 2013