Janicke Heldal Stray

Janicke Heldal Stray

Janicke Heldal Stray er førsteamanuensis i samfunnsfag ved Det teologiske Menighetsfakultetet, MF. Hun har publisert flere nasjonale og internasjonale artikler og bøker om forholdet mellom demokrati og utdanning.

Pedagogikk

- en grunnbok
Janicke Heldal Stray og Line Wittek (red.)
Utgivelsesår: 2014