Steinar Larssen
© Foto: Arnfinn Johnsen

Steinar Larssen

Steinar Larssen er cand.polit., cand.philol. og master i spesialpedagogikk. Han er opprinnelig journalist med erfaring fra flere aviser samt NRK, og har gjennom flere år undervist i videregående skole i blant annet mediefag. Han er nå lektor ved Hamar katedralskole.

Når nyheter skaper engstelse

Steinar Larssen (red.)
Utgivelsesår: 2014